Junkers Ju 52/3m

находившихся в эксплуатации в Deutsche Lufthansa

 1. D-2201 "Oswald Boelcke" (J4013) - 1932.05 - 1934.09 в DVS
 2. D-2202 "Richthofen" (J4015) - 1932.09 - 1934.09 в DVS
 3. D-2468 "Joachim von Schröder" (J4019) - 1933.05 - 1934.08 в RLM
 4. D-2490/D-AFYS "Gustav Doerr" (J4020) - 1933.06 - 1939 в Luftwaffe
 5. D-2526/D-AGAV "Zephyr"/ "Emil Schäfer" (J4023) - 1933.06 - 1937.11 сгорел в ангаре в Лондоне
 6. D-2527/D-AGUK "Manfred von Richthofen" / "Kurt Wolf" (J4022) - 1933.07 - 1942 разбился
 7. D-2588/D-AHIH "Rudolf Kleine" (J4025) - 1933.08 - 1942 разбился
 8. D-2624/D-AJAN "Rudolf Berthold" (J4026) - 1933.08 - 1939 в Luftwaffe
 9. D-2640/D-AZEV "Werner Voss" (J4027) - 1933.09 - 1941.11 в Luftwaffe
 10. D-2649/D-AJUX "Hermann Goering" (J4028) - 1933.09 - 1936.09.19 разбился
 11. D-2650/D-AKEP "Fritz Rumey" (J4029) - 1933.10 - 1942 в Luftwaffe
 12. D-2725/D-AKOK "Paul Bäumer" (J4030) - 1933.10 - 1939 в Luftwaffe
 13. D-3012/D-AFYS (J4033) - 1933.06 - 1934.02 в DVS
 14. D-3049/D-ALAS "Hans Gontermann" (J4035) - 1934.03 - 1939 в Luftwaffe
 15. D-3050/D-ALUN "Joachim Schröder" / "Kurt Wintgens" (J4036) - 1934 - 1939 в Luftwaffe
 16. D-3051/D-AMAM "Kurt Wüstoff" (J4037) - 1934.11 - 1942 в Luftwaffe
 17. D-3123 D-ANAL "Gustav Leffers" (J4039) - 1934.02 - 1939 в Luftwaffe
 18. D-3127/D-APAR "Otto Parschau" (J4040) - 1934.03 - 1938.02.22 катастрофа
 19. D-3131/D-ARAM "Werner Voß" (J4041) - 1934.03 - 1939 в Luftwaffe
 20. D-3136/D-ASEN "Paul Bilik" (J4042) - 1934.03 - 1935 в Syndicato Condor
 21. D-3356/ D-ABIS "Kurt Wolff" (J4043) - 1934 - 1935 в Syndicato Condor
 22. D-3382/D-ABAN "Emil Thuy" (J4044) - 1934 - 1934.09 в Eurasia
 23. D-ABES "Hermann Thomsen" (J5026) - 1934.09 - 1939 в Luftwaffe
 24. D-ABEW "Rudolf von Thüna" (J6432) - 1939.05 - 1939 в Luftwaffe
 25. D-ABFA "Otto Parschau" (J6385) - 1939.05 - 1939 в Luftwaffe
 26. D-ABIK "Manfred von Richthofen" (J4069) - 1935 - 1938 в Eurasia
 27. D-ABIZ "Erich Albrecht (J4068) - 1935 - 1938 в Eurasia
 28. D-ABUR "Charles Haar" (J5777) - 1937.06 - 1938.01.04 катастрофа
 29. D-ABVF "Franz Wagner" (J5954) - 1938.04 - 1939 в Luftwaffe
 30. D-ACBE "Emil Schäfer" (J6550) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 31. D-ACBO "Viktor Neubrand" (J4059) - 1938.04 из South African Airways - 1939 в Iberia
 32. D-ACEP "Adolf von Tutscheck" (J6386) - 1939.05 - 1939 в Luftwaffe
 33. D-ACOA (J7390) - 1942 - 1945
 34. D-ADAL "Karl Allmenröder" (J4046)* - 1934.05 - 1939 в Luftwaffe
 35. D-ADEK "Anton Schulz" (J5278) - 1935 - 1939 в Luftwaffe
 36. D-ADER "Hans Wende" (J5120) - 1935 - 1938 в Syndicato Condor
 37. D-ADHF "W Höhndort" (J6066) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 38. D-ADQV "Hermann Stache" (J640608) - 1943 - 1944.10.15 катастрофа
 39. D-AEAC (J7493) - 1942 - 1944
 40. D-AEAO "R. Fritsche" (J6670) - 1940 - 1941 в Luftwaffe
 41. D-AFCO "Erich Albrecht" (J5938) - 1938 - 1939 в Luftwaffe
 42. D-AFER "Franz Büchner" (J4047) - 1934.04 - 1939 в Luftwaffe
 43. D-AFFQ "Otto Falke" (J6057) - 1939.01 - 1942 в Luftwaffe
 44. D-AFOP "Karl Hochmuth" (J5800) - 1937.08 - 1939.08.30 катастрофа
 45. D-AGAK "Ulrich Neckel" (J5685) - 1937.08 - 1942 в Luftwaffe
 46. D-AGBI "Max von Mulzer" (J6659) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 47. D-AGDA "Wedige von Froreich" (J4080) - 1935 - 1936 в ÖLAG
 48. D-AGES "Otto Kissenberth" (J5104) - 1935 - 1937 в Eurasia
 49. D-AGFD "Otto Parschau" (J4060) - 1938.08 из South African Airways - 1939 в Iberia
 50. D-AGIQ "Martin Zander" (J5272) - 1935 - 1938 в Lufthansa Peru
 51. D-AGIS "Kormoran" / "M. von Muller" (J4048)* - 1934.05 - 1939 в Luftwaffe
 52. D-AGOB "H. J. Handke" (J6452) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 53. D-AGOO "Fritz Simon" (J5555) - 1936.09 - 1939.08
 54. D-AGTC "Wilhelm Cuno" (J6030) - 1938.12 - ?
 55. D-AHAL "Otto Bernert" (J5034) - 1934.10 - 1939 в Luftwaffe
 56. D-AHFN "H. Kircheldorf" (J6047) - 1938.08 - 1939 в Luftwaffe
 57. D-AHGA "Paul Billik" (J6775) - 1940 - 1942 в Luftwaffe
 58. D-AHGB "Rudolf Kleine" (J6800) - 1940 - 1940 в Syndicato Condor
 59. D-AHMS "Martin Zander" (J6042) - 1938 - 1939 в Luftwaffe
 60. D-AHUS "Heinrich Kroll" (J4049)* - 1934.05 - 1939 в Luftwaffe
 61. D-AIAO (J4064) - 1943 - 1945
 62. D-AIAT (J6765) - 1943 - 1945
 63. D-AJAO "Robert Weinhard" (J5478) - 1936.02 - 1937 в Syndicato Condor
 64. D-AJIM "U. Neckel" / "Hermann Göring" (J4050) - 1934.06 - 1936.09.19 разбился
 65. D-AJYR "Emil Schäfer" (J4045) - 1934.09 - 1935.04.25 разбился
 66. D-AKEQ "Gustav Rubritius" (J5590) - 1935 - 1936 в ÖLAG - 1939.01 - 1939 в Luftwaffe
 67. D-AKIY "William Langanke" (J5429) - 1935 - 1936 в DNL
 68. D-AKYS "Emil Thuy" (J5098) - 1935 - 1939 в Iberia
 69. D-AKUO "Paul Billik" (J5484) - 1936.03 - 1939 в Luftwaffe
 70. D-ALAM "William Langanke" (J5740) - 1937.03 - 1939 в Luftwaffe
 71. D-ALAN "Eduard Dostler" (J5010) - 1934.08 - 1939 в Luftwaffe
 72. D-ALUE "Joachim von Schroder" (J5502) - 1936.04 - 1937 в Eurasia
 73. D-ALUS - 1937.12 - 1939.02.24 катастрофа
 74. D-ALYL "Hans Loeb" / "XI Olympiade" (J5180) - 1935 - 1937 в ÖLAG
 75. D-AMAK "Volkmar von Arnim" (J5294) - 1935 - 1936 в Eurasia
 76. D-AMEI "Fritz von Roeth" (J5734) - 1937.03 - 1939 в Luftwaffe
 77. D-AMFR "Ludwig Hautzmayer" (J5933) - 1937 - 1938 в ÖLAG - 1939.01 - 1939 в Luftwaffe
 78. D-AMIP "Fritz Erb" (J4072) - 1935 - 1937 в Eurasia
 79. D-AMIT "O. von Beaulieu-Marconnay" (J5060) - 1934.10 - 1940 в Lufthansa Peru
 80. D-AMUR -1935-1936
 81. D-ANAZ "Willi Charlett" (J5128) - 1935 - 1939 в Luftwaffe
 82. D-ANEN "Fritz Puetter" (J5072) - 1935 - 1940 в SEDTA
 83. D-ANJH "Hans Loeb" (J5947) - 1938.03 - 1939.08.03 разбился
 84. D-ANOL "Albert Dossenbach" (J5014) - 1934.08 - 1939 в Luftwaffe
 85. D-ANOY "Rudolf von Thüna" (J5663) - 1937.03 - 1938.12 разбился
 86. D-ANXG "Hans Kirschstein" (J5979) - 1938.07 - 1939 в Luftwaffe
 87. D-ANYF "Erich Pust" (J4071) - 1935 - 1939 в Luftwaffe
 88. D-ANYK "Wilhelm Schmidt" (J5329) - 1934.09 - 1936 в Eurasia
 89. D-AOEF "Adolf Schirmer" (J4070) - 1935 - 1939 в Luftwaffe
 90. D-AOBO "O. von Beaulieu-Marconnay" (J6387) - 1939.05 - 1939 в Luftwaffe
 91. D-AOBW "Emil Thuy" (J6650) - 1939 - 1942 в Luftwaffe
 92. D-AOEO "Viktor Neubrand" (J6046) - 1938.08 - 1939 в Luftwaffe
 93. D-APAJ "Erich Pust" (J7029) - 1941 - 1942 в Luftwaffe
 94. D-APEF "Karl Wessel" (J4075) - 1935 - 1938 в Lufthansa Südamerika
 95. D-APGU "Bruno Rodschinka" (J6734) - 1939 - 1940 в Luftwaffe
 96. D-APOK "Max von Mulzer" (J5074) - 1935 - 1940 в SEDTA
 97. D-APOO "Heinrich Kroll" (J5506) - 1936.07 - 1936.11.01 катастрофа
 98. D-APOR "Olaf Bielenstein" (J4079) - 1935 - 1938 в Syndicato Condor
 99. D-APUP "Marschall von Bieberstein" (J5682) - 1937.03 - в Luftwaffe
 100. D-APXD "Robert Untucht" (J6149) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 101. D-APZX "Raoul Stoisavlijevic" (J6750) - 1939 - 1940 в Luftwaffe
 102. D-AQAR "Walter Höhndorf" (J4055) - 1935 - 1936 в Syndicato Condor
 103. D-AQUI "Fritz Simon" (J5489) - 1936.04 - 1945.05 в DNL
 104. D-AQUQ "Adolf von Tutschek" (J5053) - 1934.10 - 1938 в SEDTA
 105. D-ARAO "Volkmar von Arnim" (J6171) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 106. D-ARCK "Van Vloten" (J6779) - 1939 - 1942 в Luftwaffe
 107. D-AREB "Charles Haar" (J6442) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 108. D-AREN "Phoenix" (J4051) - 1934.06 - 1934.07 в Дерулюфт
 109. D-AROS "Robert Weichard" (J5919) - 1938.03 - 1939 в Luftwaffe
 110. D-ARIW "Joachim Blankenburg" (J6180) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 111. D-ARVU "Hans Wende" (J6790) - 1939 - 1940 в Luftwaffe
 112. D-ARYS "Hans Kirschstein" (J5043) - 1934.10 - 1938.05 в Lufthansa Peru
 113. D-ASFD "Heinrich Mathy" (J6014) - 1938.08 - 1940 в Eurasia
 114. D-ASHY "Gustav Doer" (J7089) - 1941 - 1942 в Luftwaffe
 115. D-ASIH "Rudolf Windisch" (J5078) - 1935 - 1936.12.04 катастрофа
 116. D-ASIS "Wilhelm Cuno" (J4074) - 1935 - 1938 в Eurasia
 117. D-ASLG "Alfred Viereck" (J6369) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 118. D-ASOI "Rudolf Kleine" (J7077) - 1941 - 1942 в Luftwaffe
 119. D-ASUI "Hans Berr" (J5498) - 1936.04 - 1936.11.17 катастрофа
 120. D-ATAK "Marschall von Bieberstein" (J5169) - 1935 - 1936.11 разбился
 121. D-ATAO "Alfred Bauer" (J5748) - 1937.03 - 1939 в Luftwaffe
 122. D-ATAW "Lothar von Richthofen" (J7160) - 1941 - 1942 в Luftwaffe
 123. D-ATDB "Walter Bayer" (J5940) - 1938.03 - 1939 в Luftwaffe
 124. D-ATEA "Philipp von Blaschke" (J5727) - 1937 - 1937 в ÖLAG - 1939.01 - 1939 в Luftwaffe
 125. D-ATON / D-AQAR "Erwin Böhme" (J4054) - 1934.06 - 1936 в Syndicato Condor
 126. D-ATYZ "Hans Hackmack" (J5797) - 1937.08 - 1939 в Luftwaffe
 127. D-AUJA "Otto Fink" (J5851) - 1937.08 - 1938 в Iberia
 128. D-AUJG "Hans Wende" (J5942) - 1938.05 - 1939.08.04 катастрофа
 129. D-AUKE "Wille Rabe" (J5854) - 1937 - 1939 в Iberia
 130. D-AVAJ "Olaf Bielenstein" (J6370) - 1939.04 - 1941 в Luftwaffe
 131. D-AVFB - 1938.03 - 1938.10 катастрофа
 132. D-AVIU "Th. Schöpwinkel" (J7256) - 1941.12 - 1942.02 в Aero O/Y
 133. D-AVUL "Bruno Rodschinka" (J4073) - 1935 - 1939 в Iberia
 134. D-AVUP "Kurt Steidel" (J5267) - 1935 - 1939 в Luftwaffe
 135. D-AWAS "Joachim Blankenburg" (J6561) - 1939 - 1944.02.21 катастрофа
 136. D-AWBR 1937 - 1938
 137. D-AXAN "lmmelmann" (J4053) - 1934.07 из Deutsche Reichsbahn - 1936
 138. D-AXAT "Rudolf Windisch" (J5693) - 1937.02 - 1937.12 разбился
 139. D-AXES "Hans Berr" (J4052)* - 1934.06 - 1939 в Luftwaffe
 140. D-AXFH "H. E. Lochner" (J6372) - 1939.04 - 1942 в Luftwaffe
 141. D-AXOS "Oswald Boelcke" (J5023) - 1934.08 - 1939 в Luftwaffe
 142. D-AXUT "Lothar von Richthofen" (J5022) - 1934.08 - 1937.08 в Iberia
 143. D-AYGX "Johannes Höroldt" (J7208) - 1941 - 1942.10 разбился
 144. D-AZAN "Joachim von Schröder" (J5021) - 1934.08 - 1935 в Luftwaffe
 145. D-AZIR "Fritz Ertb" (J1301) - 1939 - 1939 в Luftwaffe
 146. D-AZIS "von Bülow" / "Horst Wessel" (J5020) - 1934.09 - 1937

Примечания:

 1. В алфавитном порядке представлены известные экземпляры, применявшиеся в Люфтганзе
 2. * - сдавался в аренду в Дерулюфт

Составлен на основе данных The Hugo Junkers Homepage и rzjets.net
список требует уточнения и дополнения


последняя редакция 09.11.2021
На титульную страницу